LAG REIZEN 
BUITENLAND REISVOORWAARDEN:
 • LAG REIZEN BUITENLAND den Bosch (hierna LRB) hanteert voor haar deelnemers vriendelijke reis - en boekings-voorwaarden
 • LRB kan als dienstverlener na overleg met de groep bemiddelen in het tot stand komen van een reis of reservering
 • De accommodatie verstrekker en / of  de vervoerder voeren de reis uithou er wordt met eigen vervoer gereisd. (eigenaar van het vervoermiddel zorgt voor verzekering van inzittenden)
 • Tevens kan een arrangement worden ondergebracht bij een erkende Touroperator denk aan de New York Marathon en dan zijn de voorwaarden Touroperator van toepassing nadat er een reservering tot stand gekomen is.
 • LRB kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor geldige reispapieren, visum en bijv. reisdocumenten die men nodig heeft om aan de reis te kunnen deelnemen, dit is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf. Men gaat hierbij uit van de Nederlandse Nationaliteit en na de boekingsopdracht bent u zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste document(en). Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of deze bij vertrek van de reis nog actueel is.
 • Onze reizen worden opgegeven in dagen d.i. 7 dagen is 6 nachten, ook al vangt de reis aan om 23:00 uur op de dag van vertrek en begint de thuisreis om  08:00 uur.
 • Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden LRB niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die-vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 • De reiziger verstrekt LRB voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers, tevens meldt hij alle relevante gegevens  die van belang kunnen zijn, voor een correcte uitvoering van de reisopdracht.
 • De aanmelder - degene die de opdracht geeft - of namens een ander is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit die overeenkomst.
 • Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst, dient men 15% aan te betalen over de totaal overeengekomen reissom, tenzij nadrukkelijk anders op de nota van LRB wordt aangegeven, in geval van eigen vervoer reizen is deze aanbetaling minimaal 20% afhankelijk van de boekingsdatum kan ook 50% of direct de gehele reissom worden gevraagd.
 • Het restant van de reissom dient te worden betaald, voor de op nota van LRB aangegeven datum
 • Annuleringskosten:
 • Indien de overeenkomst wordt geannuleerd is de deelnemer aan LRB naast eventuele reserveringskosten ook annuleringskosten verschuldigd:
 • Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag de aanbetaling
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de vertrekdag 35% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de vertrekdag 40% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag 50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag 75 % van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de tot de vertrekdag (exclusief) voor de vertrekdag 90 % van de reissom
 • Bij annulering op de vertrekdag of later de volle reissom.
 • AANVULLING: LRB is in de zin van de wet geen rechtspersoon, maar een informele "reisclub" van de Lange Afstand Groep van s.c. Prins Hendrik te Vught, de gelden gestort op de rekening NL23 BUNQ 2025 5280 43 van LAG Reizen Buitenland den Bosch, behoren in geval van een calamiteit toe aan de deelnemers, die deze gelden gestort hebben en niet aan de wettige erfgenamen van de rekeninghouder i.d.g. J.C. Dodde en/of J.G. Dodde-Bisschop (uitz. hun eigen gestortte bedragen)
 • Zij zullen deze rekening naar eer en geweten en in volledig vertrouwen van haar deelnemers beheren.
 • Een kascommissie moet en zal altijd de betalingen en ontvangsten zonder vooraankondiging controleren.

 

2019 januari  tot nadere order